Friday, 20 April 2012

Isu 3: Adakah pelaksanaan PPSMI punca kemerosotan pencapaian pelajar?

Pengajaran Pendidikan dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) ialah nama rasmi bagi salah satu Dasar Pendidikan Malaysia yang menetapkan Bahasa Inggeris mengantikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar matapelajaran Sains dan Matematik di semua peringkat pendidikan. PPSMI diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertujuan untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat Malaysia dan memantapkan kefahaman kedua-dua mata pelajaran tersebut. Adakah pelaksanaan PPSMI dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains dan matematik? Persoalan ini timbul sejurus dasar ini diperkenalkan pada tahun 2002 dan dilaksanakan pada tahun 2003. Terdapat pihak yang menyokong dan menentang pelaksanaan ini berdasarkan pelbagai sebab dan alasan. Namun begitu, hasil laporan TIMSS 2007 menyebabkan dasar ini dikecam hebat oleh pihak yang menentang pelaksanaan dasar ini. Hal ini kerana laporan TIMSS menunjukkan kemerosotan yang tinggi dalam kedua-dua matapelajaran tersebut berbanding tahun sebelumnya.

Hasil kajian TIMSS menunjukkan wujud hubungan rapat antara proses pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa asing, selain bahasa ibunda dengan kelemahan dalam prestasi subjek berkenaan. Ulasan laporan TIMSS juga turut menyatakan bahawa di kebanyakkan negara dimana pelajarnya menggunakan bahasa ibunda dalam kedua-dua subjek tersebut mendapat purata pencapaian yang tinggi berbanding pelajar yang belajar dalam bahasa asing. Sebagai bukti, antara negara yang menggunakan bahasa ibunda dalam pembelajaran Sains dan Matematik  seperti Taiwan, Korea, Jepun dan Romania mencapai skor yang tinggi. Malah, semua negara di Kesatuan Eropah menerima dasar untuk mengajar mata pelajaran utama seperti Matematik dan Sains dalam bahasa ibunda, manakala bahasa kedua wajib yang boleh dipilh ialah bahasa Inggeris, Perancis dan Jerman.

Apakah punca PPSMI mendapat tentangan dari pelbagai pihak? Mengapakah penggunaan bahasa Inggeris kurang memberi manfaat dalam pembelajaran Sains dan Matematik? Pelbagai persoalan dan tanda tanya mengenai keberkesanan dasar PPSMI dalam proses  P&P setelah keluarnya laporan TIMSS 2007. Lantaran itu pula, pada tahun 2009 Menteri Pelajaran Malaysia mengumumkan bahawa PPSMI akan dimansuhkan sepenuhnya pada tahun 2011, disebabkan timbulnya masalah-masalah. Ada sesetengah pihak mempersoalkan mengapa setelah 7 tahun ia dilaksanakan, kini ia mendapat tentangan? Mungkinkah ianya sejajar dengan kehendak masyarakat yang telah merasai kesan daripada pelaksanaan dasar tersebut kepada pelajaran anak-anak mereka?

No comments:

Post a Comment