Friday, 20 April 2012

Kesimpulan

Salah satu pendekatan untuk menjadi negara yang maju dan mencapai Wawasan 2020 adalah dengan menaik taraf pendidikan di negara kita. Seperti yang kita maklum, perkembangan pendidikan di negara kita iaitu Malaysia ternyata mengalami banyak perubahan terutama sejak zaman penjajahan hinggalah zaman selepas merdeka. Perubahan ini di lakukan selaras dengan peredaran masa dan keperluan masyarakat. Namun begitu, pendidikan di negara kita masih di tahap yang belum boleh dibanggakan kerana terdapat lagi beberapa masalah atau isu yang sering mengganggu peredaran kemajuan pendidikan kita. Untuk mengenalpasti tahap pencapaian pelajar di Malaysia, kerajaan kita telah menyertai TIMSS dan dengan cara ini pencapaian pendidikan dapat dikenalpasti dan turut mudah diperbaiki.

Sebagai kesimpulannya untuk mencapai matlamat pendidikan negara, pelbagai pihak perlu berganding bahu terutamanya para guru. Sebagai seorang yang telah berkecimpung dalam bidang pendidikan, seseorang guru sememangnya tidak dapat mengelakkan diri daripada melakukan perubahan dalam pengajaran mereka demi masa depan generasi muda iaitu para pelajar yang bakal menerajui negara kita kelak. Mutu pendidikan yang sempurna serta hubungan masyarakat yang harmoni menjadi tunggak kejayaan yang akan menjadikan Malaysia sebuah negara maju standing dengan negara maju lain terutama negara jiran yang terdekat iaitu Singapura dan dapat merealisasikan Wawasan 2020.

No comments:

Post a Comment